Վերադարձի պայմաններ

Վիրտուալ դասընթացները համարվում են թվային նյութ, և ստացողի կողմից նրանք առցանց ստանալուն պես նրանք վերադարձի ենթակա չեն։